søndag 15. april 2012

Humanistisk vigsel

Vi har valgt humanistisk vigsel til den store dagen vår. For mange er dette ei ukjend vigsleform. Tenkte derfor det kunne vere greit å skrive litt om det på forhand.

Ingen av oss såg på det som naturleg å gifte oss i kyrkja, då vi ikkje føler oss komfortable med å skulle love å leve med Bibelen som ein naturleg del av livet vårt. Vi ønskte derfor ein vigsel som ikkje var basert på religion.

Vigselen vert innandørs, i Aarvak-bygget ved Ishavsmuseet. Vi vonar det vil bli ei fin ramme rundt vigselen.

Human-Etisk forbund skriv om Humanistisk vigsel:
“Humanistisk vigsel er muligheten til å gifte seg innenfor rammene av en høytidelig seremoni, preget av kjærlighet, glede og verdighet.

Vigselen, med Human-Etisk Forbund (HEF) sitt eget formular, inngår i en vakker og stemningsfull seremoni som både feirer og bekrefter at to mennesker velger hverandre. Seremonien er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral.

Utgangspunktet er paret selv og de humanistiske verdier de ønsker å bygge sitt samliv på - kjærlighet, likeverd, gjensidig respekt og toleranse. HEFs Landsstyre har vedtatt retningslinjer som gjelder for Humanistisk vigsel.

Inngåelse av Humanistisk vigsel bekrefter den juridiske og etiske avtalen paret inngår med hverandre og med samfunnet. 

Forbundets vigselsrett gjelder bare innenfor landets grenser, så vi har kun seremonier i Norge. Seremonitilbudet gjelder bare for reelle vigsler, å lage seremonier for såkalt fornyelse av ekteskapsløfter er ikke innenfor vårt tilbud.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne ei helsing til oss her :) Ønske alle ein fin dag :)